Content 
   Ontvang
   Contacts
   Inlichtingen
   Inschrijving
   Wedstrijd
   Demonstratie
   Kooplieden
   Fotos
     Terug

Naar aanleiding van de tentoonstelling vanaf 28 juli tot 6 augustus 2017 ter gelegenheid van haar 30 jaar bestaan organiseert de Belgische Kantorganisatie (BKO) een wedstrijd met als thema “WATER, LICHT en VUUR”.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 15,- € en dient te worden overgeschreven op de rekening van BKO vzw BE29 7775 9605 4164 – BIC code GKCCBEBB. 

Wedstrijdreglement :
- De wedstrijd is internationaal en alle kantwerksters kunnen deelnemen met uitzondering van de leden van de Raad van Bestuur van BKO, de leden van het organisatie comité en de juryleden.
- Het kantwerk dient ontworpen en gerealiseerd te zijn door de deelnemers.
- Het werk mag nog niet getoond zijn bij andere wedstrijden en tentoonstellingen.
- Zijn toegelaten : kloskant, naaldkant, Lierse kant of een mengeling van deze technieken,, traditioneel of hedendaags, wit of gekleurd, in katoen, linnen, zijde of gelijk welk ander materiaal.
- Elke deelnemer kan maar 1 werk insturen.
- De afmetingen van de werken (ook de driedimensionale) worden beperkt tot 75 x 75 x 75 cm.
- Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de inschrijver de toelating aan BKO tot het maken van de nodige foto’s waarvan BKO het eigendomsrecht verwerft teneinde de foto’s te kunnen archiveren en eventueel te gebruiken in haar publicaties, afgedrukt of digitaal.
-  De deelnemers verbinden zich ertoe om hun werk gedurende twee jaar uit te lenen aan BKO voor representatieve doelen.
- De ingezonden werken worden door een neutrale jury op vlak van originaliteit en schoonheid beoordeeld. De jury zal een klassiek en een hedendaags werk kiezen en het publiek kiest een derde werk. Ieder deelnemer zal iets ontvangen als dank voor zijn deelname.
- Gedurende deze tijd worden de werken door BKO verzekerd. De waarde van het verzekerde werk mag niet meer dan 500, - € per werk bedragen.
- De prijsuitreiking vindt plaats bij sluiting van de tentoonstelling  (6 augustus 2017 - 17.00 uur).
- De inschrijving en het inschrijvingsbedrag dienen voor 1 februari 2017 toe te komen bij de Raad van Bestuur. Alle inschrijvingen die na de vastgestelde datum toekomen worden niet weerhouden
- Alle werken dienen voor 27 juli 2017 in het bezit zijn van één van de leden van het bestuur van BKO om gehomologeerd te worden.

Inschrijvingsformulieren alsook alle andere inlichtingen kunnen bekomen worden bij het secretariaat van de associatie, Nadine Lamiroy, tel +32 (0)10/41 79 86 of per e-mail aan  expo2017@bkoobd.be.


                                        Inschrijfformulier

                               
                                      Het formulier downloaden (PDF-formaat) 


Accueil
Concours
Infos pratiques
Ateliers
Démonstrations
Conférences
Contact