Woord van de voorzitter

De Belgische Kant Organisatie is ontstaan uit de noodzaak van de kantwerk(st)ers om elkaar te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen, modellen en patronen uit te wisselen, de methodes, de specifieke regionale eigenheden, in één woord : alles met elkaar delen.
           
België is de onbetwiste bakermat en parel van de wereldwijde kant. Het komt ons als natuurlijk over, om ons eenheidsideaal hierop te spiegelen.

Sinds 25 jaar zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het behoud, het bevorderen en doorgeven van ons nationaal erfgoed. We hebben maar één ambitie : de kwaliteit behouden in de verscheidenheid van onze Belgische kantproductie en waar mogelijk het aan te leren. De delikate eensgezindheid, de strikte opbouw en de estetiek van dit erfgoed, zowel in zijn traditionele als in zijn hedendaagse uitingen.

We hebben maar één slogan :

ONZE FAAM DELEN ZONDER ONZE WAARDEN TE VERLOOCHENEN.

Jullie kunnen zich in deze utopie met ons verbonden voelen.