Statuten

De vereniging heeft tot doel :

A. Het vereningen van alle liefhebbers van de kant. 

B. 
Het promoveren, het intensiveren en het coŲrdineren van de inspanningen die gedaan worden in verband met de studie, de praktijk  en de kwaliteit van de klos- en naaldkant en aanverwante technieken , zowel wat betreft de traditionele als de hedendaagse uitvoeringen in BelgiŽ en buitenland.

C. Het beschermen en beheren van het kantpatrimonium (hetzij kanten, boeken , tijdschriften, patronen, prikkingen enz) verworven door schenking, aankoop, bruikleen, enz.

D. Het uitgeven van boeken, patronen, tijdschriften, affiches, folders en ander promotiemateriaal in verband met de kant en aanverwante technieken.

Zij kan alle handelingen stellen die rechstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.


Statuten vzw Belgische kantorganisatie

Hoofdstuk 1 : artikel 3